beuken’essers bv

Financieel dienstverlener Beuken’essers uit Maastricht-Airport wil op haar vakgebieden – risicobeheer, verzekeringen, hypotheken en pensioenen – de regionale autoriteit zijn. Ook als inclusief werkgever vervult het kantoor een voortrekkersrol. Er werken 2 mensen met een arbeidsbeperking. “Zo laten we zien dat inclusie ook in een kennisintensieve omgeving mogelijk is,” zegt directeur Noud Beckers.


“Ook in een sector als de onze is inclusief werkgeverschap mogelijk!”

Proactieve opstelling

“Henk van Hoof, de aanjager banenafspraak, belde ons vorig jaar met de vraag of hij eens langs mocht komen om te praten over de inzet van mensen met een arbeidshandicap,” vertelt Beckers. “Dat kon natuurlijk.” En dat bleken achteraf de eerste schreden van Beuken’essers op inclusievlak. “Ik vond het wel een uitdaging om te kijken of het ook in onze sector, voor een MKB-bedrijf als het onze met 23 medewerkers, bedrijfsmatig haalbaar en interessant was om mensen uit deze doelgroep in dienst  te nemen. Op dat moment hadden we geen vacatures, maar dat veranderde na de functioneringsgesprekken die we traditioneel in december voeren.”

Ruimte voor ontwikkeling

Bij deze functioneringsgesprekken bleek namelijk dat de twee administratief medewerkers van Beuken’essers behoefte hadden aan meer ruimte om zich te ontwikkelen. Daar kwamen ze echter niet aan toe, omdat ze zich ook moesten bekommeren om de receptie en het vele scanwerk. Dat bracht Beckers op het idee twee vliegen in een klap te slaan. “We konden onze reguliere medewerkers upgraden en kansen bieden om door te groeien. Tegelijkertijd creëerden we zo ruimte voor mensen met een arbeidsbeperking. Ik vond dat wel een eyeopener. Enerzijds is een branche als de onze volledig doorgereguleerd als het gaat om de kwalificaties waar medewerkers aan moeten voldoen. Anderzijds zijn er dus toch altijd mogelijkheden om werk te scheppen. De balie moet immers bemand, de telefoon opgenomen en het scanwerk gedaan.”

Detacheringsmodel

Nu duidelijk was welke werkzaamheden Beuken’essers door mensen uit de doelgroep wilde laten verrichten, begon de zoektocht naar geschikte kandidaten. Beckers zocht contact met het werkgeversservicepunt en Vixia, het voormalige WSW-bedrijf. Uiteindelijk viel de keuze op samenwerking met die laatste instantie. Met name omdat Vixia de mogelijkheid bood om mensen bij Beuken’essers te detacheren. “Dat is een model dat een werkgever de nodige bescherming biedt. Wij willen duurzaam met deze mensen samenwerken. Mocht dat niet lukken of mochten er problemen zijn, dan lopen wij geen risico. Ook de kandidaten vallen niet terug in financiële onzekerheid. Dat is een systeem dat wat mij betreft verder uitgerold zou moeten worden. We moeten niet vergeten dat er bij ondernemers veel onbekendheid is over de doelgroep. Ik wist ook niet precies welke capaciteiten ik mocht verwachten van de doelgroepers. Door het werkgeversrisico te beperken, verlaag je de drempel om inclusie een keer te proberen.”

Goed neerzetten

Door twee buddy’s aan te wijzen, heeft Beuken’essers een duidelijke begeleidingsstructuur opgezet. Daarnaast hebben de twee nieuwe medewerkers een jobcoach die regelmatig langskomt om met de leidinggevenden en de mensen zelf te praten en regelde Vixia de praktische aanpassingen aan de werkplek die nodig waren. “Je moet het goed neerzetten. Het is me nogal een stap vanuit de sociale werkvoorziening naar een reguliere werkomgeving. Ik merkte dat ze in het begin heel onzeker waren. Het kostte tijd voor ze zich op hun gemak voelden en begrepen dat ze ook gewoon dingen mochten vinden, sterker nog: dat hun bijdrage en mening op prijs worden gesteld. Dat hadden ze volgens mij nog niet eerder meegemaakt. Ik vind het voor ons kantoor ontzettend positief. Ook de collega’s zijn enthousiast. Ze vinden het leuk om mensen te helpen die anders geen kans zouden krijgen. En ook een beetje uit eigen belang: ze zien dat het kantoor er gewoon sterker van wordt.”

Waar wil je nu heen?

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur