de-99-van-amsterdam

‘De 99van Amsterdam’

Bekijk paspoort

Overheid en bedrijfsleven samen aan de slag

De Banenafspraak slaagt alleen als we ons gezamenlijk inzetten. Overheid en markt kunnen elkaar inspireren, van elkaar leren en samen versnellen. Op verschillende plaatsen in het land leveren publiek-private samenwerkingen al opmerkelijke resultaten op. Wie weet ook iets voor u?

‘MVO Westland’

Bekijk paspoort

‘Klankbordgroep Transparantie
Banenafspraak’

Bekijk paspoort

spreekballon

‘Perspectief op social return’

Bekijk paspoort

WSPlogo

‘WSP Amersfoort’

Bekijk paspoort

– PASPOORT –

‘De 99van Amsterdam’

de-99-van-amsterdam

Wie:

99+ publieke en private werkgevers, inclusief de gemeente Amsterdam

Wat:

Platform van werkgevers om kennis te delen, elkaar en potentiële werknemers te ontmoeten en samen het aandeel van de stad Amsterdam in de Banenafspraak te realiseren.

Hoe & waarom:

Sven Romkes, HR-specialist Diversity & Inclusion ABN AMRO: “Wij geloven in het talent van mensen met een beperking en willen iedereen op zijn niveau een kans geven. ‘99van’ is gestart door een aantal koplopers in Amsterdam Zuid. Want niemand heeft in zijn eentje de sleutel tot succes, je moet samen kijken waar de kansen liggen. Binnen ‘99van’ delen we samen met De Normaalste Zaak graag onze ervaring met andere ondernemers, de kennis ligt praktisch op straat. Ook voor ‘concurrenten’, op het gebied van diversiteit trekken ING en ABN AMRO bijvoorbeeld samen op. En wat werkt voor een bank, werkt misschien ook wel voor een advocatenkantoor. Met goede voorbeelden en praktijktips willen we andere werkgevers prikkelen daadwerkelijk tot plaatsing over te gaan. We zetten elkaar ook aan het denken, zo heeft de gemeente Amsterdam ons laten zien hoe we ook plaatsen voor laagopgeleide mensen kunnen creëren in onze kennisorganisatie. Daardoor hebben we nu gastvrouwen en gastheren op kantoren, waar de klanten razend enthousiast over zijn. Kortom: als je je aansluit bij ‘‘99van’’, krijg je veel waardevolle informatie die werkt als een vliegwiel voor je organisatie.”

Tip voor werkgevers:

“Laat je adviseren door mensen die er verstand van hebben. Of dat nou een werkgeversservicepunt is of een private partij. En begin klein, maak je eerste plaatsing een succes en laat dat zien in het bedrijf. Daarna kun je veel makkelijker uitbreiden.”

– PASPOORT –

‘MVO Westland’

Wie:

MVO Westland en ongeveer 120 werkgevers uit deze regio

Wat:

Initiatiefnemers gemeente Westland en uitvoeringsorganisatie Patijnenburg sluiten convenanten met werkgevers en maken zich via MVO Westland sterk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe & waarom:

Mohamed el Mokaddem, wethouder gemeente Westland: “Met MVO Westland creëren wij een MVO-golf door onze regio waarin werkzoekenden en werkgevers meegaan. Er staan veel mensen langs de kant die graag willen werken. Om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven is publiek-privaat samenwerken essentieel. Ondernemers zijn daarbij keihard nodig. We zoeken en krijgen commitment van ondernemers om aan die grote opgave te kunnen voldoen. Wij hebben Henk Salome, oud-directeur van de Dutch Flower Group, als lokale aanjager aangesteld. Als ondernemer kan hij andere ondernemers goed informeren over het belang van deelname aan MVO Westland. Je ziet ook dat het aanstekelijk werkt als andere bedrijven hun succesverhaal vertellen. Bij MVO Westland kunnen ondernemers zich aansluiten door een convenant te tekenen, ook is er een lokaal sociaal akkoord gesloten met de werkgeversorganisaties in Westland. Al deze mensen zijn ambassadeurs die meehelpen de MVO-golf nog verder te verspreiden. Je ziet dat steeds meer ondernemers zich bewust zijn van de Participatiewet. Zo melden grotere bedrijven zich bij ons met de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan de wet. Elk jaar stijgt het aantal mensen dat we aan het werk helpen. Dit jaar gaan we voor 300 plaatsingen, vorig jaar waren dat er 200. Toch vind ik dat je je niet blind moet staren op cijfers, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet de gewoonste zaak van de wereld zijn!”

Tip voor werkgevers:

“Kijk naar de goede voorbeelden bij andere werkgevers. Als je mensen met een beperking aanneemt krijg je er veel voor terug. Ze zijn loyaal en bevlogen en het enthousiasme slaat over op collega’s. Het geeft eigen medewerkers voldoening, ze zijn er trots op dat hun eigen organisatie bijdraagt aan de maatschappelijke opgave.”

– PASPOORT –

‘Klankbordgroep Transparantie Banenafspraak’

kandidatenzoeksysteem

Wie:

UWV, werkgevers, bemiddelaars en dienstverleners

Wat:

Feedback op bestaande en nieuwe dienstverlening van UWV rond de Banenafspraak.

Hoe & waarom:

Elanda de Wit, ‎Manager Inclusieve Arbeidsmarkt bij arbeidsbemiddelaar Restart: “De Banenafspraak is een bijzondere afspraak. Dit kan geen enkele partij alleen regelen. Daarom is het belangrijk dat je elkaar leert kennen, vertrouwen opbouwt, op een goede manier samenwerkt en kwaliteit levert. Juist ook tussen publieke en private partijen. Het is goed dat UWV nieuwe tools en dienstverlening samen met partijen uit het veld ontwikkelt. Anders wordt er iets leuks bedacht wat in de praktijk niet werkt of waar geen behoefte aan is. Restart, dat onderdeel is van Start People, heeft al twintig jaar ervaring in het bemiddelen van mensen met een beperking, zowel voor werkgevers als voor kandidaten vanuit UWV. We hebben een groot netwerk opgebouwd en zijn daarmee een expert op de inclusieve arbeidsmarkt. Onze kennis delen we graag met UWV en anderen binnen de klankbordgroep, om de dienstverlening samen beter te maken. UWV werkt nu aan een nieuwe tool die kandidaten (geanonimiseerd) in beeld brengt voor werkgevers en bemiddelaars. Dat is hard nodig! Uit de pilot waar we aan meedoen blijkt wel dat het belangrijk is dat de profielen helemaal gevuld worden en up-to-date zijn. Als interesses en competenties goed beschreven staan, kunnen wij een betere selectie maken van de toppers die bij een bepaalde baan passen. En die moeten dan ook wel echt beschikbaar zijn. Als UWV dat goed voor elkaar krijgt, gaat ons werk zeker makkelijker worden en kan het werkgevers stimuleren om mee te doen.”

Tip voor werkgevers:

“Sta open voor publiek-private samenwerking en geef elkaar ook de ruimte en tijd om dingen uit te proberen. Door samen te werken komen we echt verder in de Banenafspraak.”

– PASPOORT –

‘Perspectief op social return’

chat

Wie:

50 werkgevers en 50 gemeenten, bijeengebracht door De Normaalste Zaak, MVO Nederland en InterPactum

Wat:

Een open dialoog over het inzetten van social return on investment (SROI) voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Hoe & waarom:

Bert van Boggelen, kwartiermaker De Normaalste Zaak: “Wij horen veelvuldig bij werkgevers weerstand tegen de manier waarop social return (eisen in een aanbesteding om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen) in de praktijk geregeld is. Opdrachtgevers aan overheidskant kijken vaak naar de korte termijn, en niet naar wat bedrijven al doen. Zo moeten werkgevers vaak voor elke nieuwe opdracht nieuwe mensen uit een doelgroep aannemen. Dan krijg je een draaideureffect, terwijl werkgevers zoeken naar duurzame plaatsing. Het leek ons goed om werkgevers en gemeenten eens met elkaar in gesprek te laten gaan, ervaringen te laten uitwisselen. Het was mooi om te zien dat gaandeweg de dialoogsessie de focus verschoof van de verschillen in perspectief, naar de dingen die gemeenten en opdrachtgevers verbinden. Want die zijn er wel degelijk! Voor veel gemeenten was het een eye-opener dat werkgevers echt wel willen. Je hoeft het niet af te dwingen in regels als je het goed samen uitwerkt. Werkgevers kregen bijvoorbeeld het inzicht dat ze ook zelf het initiatief kunnen nemen door met alternatieve voorstellen voor de invulling van SROI-eisen te komen. De dialoogsessie heeft geleid tot een Manifest Social Return 3.0 met de aanbevelingen uit de dialoogsessie. Maar de opbrengst is wat mij betreft veel breder dan social return. Er zijn veel thema’s waarop publieke en private partijen moeten samenwerken, en dat gaat niet altijd makkelijk. Een dialoogsessie kan dan bijdragen aan wederzijds begrip. Het verrijkt iedereen en zorgt voor snellere en betere resultaten.”

Tip voor overheid:

“Ga in gesprek met werkgevers over de beste inzet van SROI per situatie, kijk hoe je er samen voor kunt zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan de slag kunnen. SROI is maatwerk!”

Download brochure
Open cartoon in nieuw venster

Cartoon: Michiel van de Pol van Comic House

– PASPOORT –

‘WSP Amersfoort’

Groepsportret WSP

WSPlogo-wit

Wie:

WerkgeversServicepunt Amersfoort met werkgevers en uitzendorganisaties uit de regio

Wat:

Intensieve samenwerking om het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking te maximaliseren.

Hoe & waarom:

Hillegonde Kiewiet, een van de twee managers van WSP Amersfoort: “De overheid en het bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig. Voor een werkgever is het zelf zoeken naar medewerkers met een beperking lastig. Vanuit het WSP zorgen wij voor de juiste match en kunnen we werkgevers ontzorgen. Zo weten wij voor welke vergoedingen en subsidies zij in aanmerking komen en als zich problemen voordoen ondersteunen wij bijvoorbeeld met jobcoaching. Met de Banenafspraak zien wij dat steeds meer werkgevers kijken of ze iemand met een beperking kunnen aannemen. We werken nu ook intensief samen met de grotere uitzendbureaus die in company diensten verlenen bij organisaties. Het komt voor dat zij vacatures hebben die ze moeilijk kunnen vervullen, bijvoorbeeld voor de thuiszorg. Met de juiste begeleiding kunnen mensen met een beperking veel ondersteunend werk verrichten in een organisatie. Ik denk wel dat we het wat plaatsingen betreft gaan redden met de Banenafspraak in 2016, de werkgevers zijn welwillend. We zijn met zijn allen op weg naar een inclusieve maatschappij waarbij mensen met een beperking thuishoren op de werkvloer.”

Tip voor werkgevers:

“Neem de werkvloer goed mee. Laat medewerkers weten wat het betekent als iemand met een beperking wordt aangenomen. Ook juichen wij het toe als er een maatje voor de nieuwe medewerker is. Iemand die mee gaat naar de kantine en zorgt dat de nieuwe medewerker zich snel thuis voelt.”

Vorige
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur